Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.13

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Binnenvaartregeling
    Artikelen: 1.18, 1.7, 5.12, 5.3, 5.4
  2. Regeling tarieven scheepvaart 2005
    Artikel: 1.22
  3. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Artikelen: A1, 2.02

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2023 t/m 01-04-2023 Vervallen 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946 IENW/BSK-2023/96863 17-04-2023 Stcrt. 2023, 11946
07-10-2018 Wijziging 07-09-2018 Stcrt. 2018, 50756 IENW/BSK-2018/156621 07-09-2018 Stcrt. 2018, 50756
01-07-2016 Wijziging 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318 IENM/BSK-2015/201651 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318
01-07-2011 Nieuwe-regeling 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115
Naar boven