Besluit verlening mandaat acceptatie duurzaamheidssystemen

[Regeling vervallen per 06-04-2013.]
Geldend van 06-07-2011 t/m 05-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 juni 2011, nr. BJZ2011048146, houdende verlening van mandaat aan de directeur Nederlandse emissieautoriteit voor de uitvoering van artikel 10 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer (mandaat acceptatie duurzaamheidssystemen)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2013]

Aan de directeur Nederlandse emissieautoriteit wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten omtrent de acceptatie van duurzaamheidssystemen op grond van artikel 10 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

voor deze,

de directeur Nederlandse emissieautoriteit,

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina