Regeling intrekking enkele PGO-besluiten

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 02-07-2011 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3069205, van 24 juni 2011, houdende intrekking van enkele PGO-besluiten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 06-06-2014]

  • 2 De Subsidieregeling PGO blijft van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt op grond van de Subsidieregeling PGO.

Artikel III

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina