Besluit actualisering Bora

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Besluit van 28 juni 2011, houdende actualisering van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 april 2011, nr. 5693390/11/6;

Gelet op de artikelen 145, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie en de artikelen 5d, tweede lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 26 mei 2011, No. W03.11.0141/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 14 juni 2011, nr. 5698599/11/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertigste juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina