Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18

Toelichting:

De wetswijziging uit 2006 is verwerkt, waarbij – analoog aan de verbodsbepaling voor softdrugs – het bestanddeel ‘telen’ is toegevoegd aan de verbodsbepaling voor harddrugs en waarbij opzet op het aanwezig hebben van harddrugs als strafverzwarende factor is opgenomen.

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 2 in verband met de artt. 10 en 10a van de Opiumwet.

De verboden hebben betrekking op het opzettelijk aanwezig hebben, het verhandelen, de productie en het grensoverschrijdende transport van harddrugs, alsmede het op bepaalde wijze bevorderen en/of voorbereiden van die verboden handelingen.

Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet.

Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In geval van het verhandelen en/of afleveren van harddrugs kan ook de handelsperiode een rol spelen. Gezien de ernst van de delicten wordt in bijna alle gevallen gedagvaard.

Basisdelicten

 • Aanwezig hebben harddrugs

 • Handel in- en productie van harddrugs

 • Invoer/uitvoer harddrugs

 • Voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

 • Voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

Basisdelict aanwezig hebben harddrugs 5.18.01

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 1/3 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 1/3 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 1/3 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 1/3 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 1/3 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1/3 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 1/3 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 1/3 x 0,13 punt per pil

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

+naast hogere sanctie

 

– 1 maal binnen 2–5 jaar

+50%

– Meermalen

+100%

+naast hogere sanctie

 

+dagvaarden

 

Bijzonderheden

1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).

Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in harddrugs te worden beoordeeld.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190

Basisdelict handel in- en productie van harddrugs 5.18.02

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en op het vervaardigen van harddrugs.

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs bij handel en productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 2/3 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 2/3 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 2/3 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 2/3 x 0,26 punt per gram

Aantal harddrug-pillen bij handel en productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 2/3 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 2/3 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 2/3 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 2/3 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen

– Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

+0%

– Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord

+75%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

+naast hogere sanctie

 

– 1 maal binnen 2–5 jaar

+50%

– Meermalen

+100%

+naast hogere sanctie

 

+dagvaarden

 

Bijzonderheden

1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).

Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in harddrugs te worden beoordeeld.

Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2922 Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict invoer/uitvoer harddrugs 5.18.03

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs bij invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 0,26 punt per gram

Aantal harddrug-pillen bij invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 0,13 punt per pil

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

+naast hogere sanctie

 

– 1 maal binnen 2–5 jaar

+50%

– Meermalen

+100%

+naast hogere sanctie

 

+dagvaarden

 

Bijzonderheden

1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).

Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 4383 Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.

Basisdelict voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs 5.18.04

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet voorbereiden/bevorderen van het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en het vervaardigen van harddrugs.

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 1/3 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 1/3 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 1/3 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 1/3 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 1/3 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1/3 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 1/3 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 1/3 x 0,13 punt per pil

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

+naast hogere sanctie

 

– 1 maal binnen 2–5 jaar

+50%

– Meermalen

+100%

+naast hogere sanctie

 

+dagvaarden

 

Bijzonderheden

1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461

Basisdelict voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs 5.18.05

Basisfactoren

Gewicht aan harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 1/2 x 8 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 1/2 x 2,5 punt per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 1/2 x 0,6 punt per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 1/2 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 1/2 x 4 punten per pil

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1/2 x 1,25 punt per pil

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 1/2 x 0,3 punt per pil

 • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 1/2 x 0,13 punt per pil

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0%

– 1 maal binnen 2 jaar

+50%

+naast hogere sanctie

 

– 1 maal binnen 2–5 jaar

+50%

– Meermalen

+100%

+naast hogere sanctie

 

+dagvaarden

 

Bijzonderheden

1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2191

Terug naar begin van de pagina