Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. DMO/OHW-U-3067252, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2011

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2011 vastgesteld als volgt:

A pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2011

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

23 711,88 minus pensioengrondslag

 

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,3459

187,00

1.404,45

1.446,64

16,3716

187,00

1.446,65

2.021,13

16,4155

187,00

2.021,14

2.066,96

16,4324

187,00

2.066,97

2.113,24

16,4340

187,00

2.113,25

2.158,62

16,4353

187,00

2.158,63

2.204,45

16,4370

187,00

2.204,46

2.248,92

16,4388

187,00

2.248,93

2.294,76

16,4405

187,00

2.294,77

2.385,51

16,4424

187,00

2.385,52

2.485,34

16,4460

187,00

2.485,35

2.583,36

16,4491

187,00

2.583,37

2.678,65

16,4527

187,00

2.678,66

2.679,11

16,4838

187,00

2.679,12

2.726,30

16,4870

187,00

2.726,31

2.773,49

16,4886

187,00

2.773,50

2.820,23

16,4939

187,00

2.820,24

2.867,88

16,4955

187,00

2.867,89

2.914,62

16,5011

187,00

2.914,63

2.961,36

16,5028

187,00

2.961,37

2.961,81

16,5035

187,00

2.961,82

3.004,92

16,5067

188,00

3.004,93

3.048,94

16,5077

188,00

3.048,95

3.092,96

16,5119

188,00

3.092,97

3.136,07

16,5127

188,00

3.136,08

3.136,52

16,5163

188,00

3.136,53

3.180,08

16,5172

188,00

3.180,09

3.223,19

16,5180

188,00

3.223,20

3.223,64

16,5216

188,00

3.223,65

3.267,21

16,5223

188,00

3.267,22

3.310,32

16,5231

188,00

3.310,33

3.353,88

16,5283

188,00

3.353,89

3.397,44

16,5387

188,00

3.397,45

3.441,01

16,5414

188,00

3.441,02

3.484,57

16,5425

188,00

3.484,58

3.528,13

16,5472

188,00

3.528,14

3.571,69

16,5480

188,00

3.571,70

3.615,26

16,5527

188,00

3.615,27

3.658,82

16,5540

188,00

3.658,83

3.659,27

16,5552

188,00

3.659,28

3.713,73

16,5583

188,00

3.713,74

3.768,18

16,5594

188,00

3.768,19

3.822,63

16,5643

188,00

3.822,64

3.823,09

16,5785

188,00

3.823,10

3.877,54

16,5801

188,00

3.877,55

3.932,00

16,5835

188,00

3.932,01

3.986,45

16,5847

188,00

3.986,46

4.040,90

16,5894

188,00

4.040,91

4.084,02

16,5909

188,00

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzetde Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina