Regeling normen studiefinanciering BES 2011 en 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-08-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/303943 (4902), houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering BES 2011 en 2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4.3 en 8.1 van de Wet studiefinanciering BES;

Besluit:

Artikel 2. Indexcijfer

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de toepassing van artikel 8.1, eerste lid, van de wet wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de index opgenomen in de reeks ‘Annual consumer price index numbers by expenditure category’ van Bonaire, zoals die is berekend door het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles.

Artikel 3. Normbedragen per 1 augustus 2011

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering BES.]

Artikel 4. Normbedragen per 1 januari 2012

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering BES.]

Artikel 5. Vaststelling rentepercentage voor 2011 en 2012

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het rentepercentage, bedoeld in artikel 4.3 van de wet, wordt voor het jaar 2011 vastgesteld op 1,50 procent.

  • 2 Het rentepercentage, bedoeld in artikel 4.3 van de wet, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 1,39 procent.

Artikel 6. Maximale verrekenbedrag 2012 in de Regeling studiefinanciering BES

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering BES.]

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering BES 2011 en 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina