Besluit vaststelling bedragen per eenheid voor uitkering provinciefonds over het uitkeringsjaar 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-07-2013.]
Geldend van 02-07-2011 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2010

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2010 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de waarnemend directeur Openbaar Bestuur en Democratie,

C.A.M.E. Mattijssen

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2010.

nr

Verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

–55,52

2a

Inwoners

19,93

2b

Inwoners boven 640.000

11,84

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,89

3d

Inwoners in landelijke gebieden

18,25

4

Land

45,48

5

Water

32,52

6

Groen

16,74

7

Gewogen weglengte

21.001,57

8

Warmtekrachtkoppeling

0,66

9

Vast bedrag1

7.894.478,81

9a

Vast bedrag Fryslân

8.847.478,81

9b

Vast bedrag Groningen

7.948.665,72

1Exclusief vast bedrag Fryslân en Groningen.

Terug naar begin van de pagina