Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 28-02-2015

Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 3 in verband met art. 11 van de Opiumwet. De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, het telen, de productie en het grensoverschrijdende transport van softdrugs. Onder softdrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst II van de Opiumwet, met uitzondering van de in lijst II opgenomen paddenstoelen met een hallucinerende werking, de zogeheten paddo’s. Voor het beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van paddo’s gelden de richteisen die zijn opgenomen in de brief van het College van 4 december 2008 met kenmerk PaG/HB/13268.

Deze richtlijn ziet niet op het in georganiseerd verband handelen in strijd met art. 11a Opiumwet en/of art. 140 Wetboek van Strafrecht. De richtlijn geeft daarvoor geen richteisen omdat in dergelijke gevallen in beginsel maatwerk vereist is.

Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de softdrugs en (bij beroeps- of bedrijfsmatig telen) de hoeveelheid planten als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In de beoordelingsfactor met betrekking tot het gewicht en de aantallen is invulling gegeven aan de term ‘(feit dat) een grote hoeveelheid (betreft)’ als bedoeld in art. 11 lid 5 van de Opiumwet.

Basisdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Aanwezig hebben van softdrugs

 • Beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Vervaardigen van softdrugs

 • Invoer/uitvoer van softdrugs

Basisdelict aanwezig hebben van softdrugs 5.19.01

[Vervallen per 01-03-2015]

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 1/2 x 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 1/2 x 0,109 punten per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 1/2 x 0,031 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 1/2 x 0,012 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,004 punten per gram + dagvaarden

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Geen recidive +0%

 • 1 maal binnen 2 jaar +50%

  +naast hogere sanctie

 • 1 maal binnen 2–5 jaar +50%

 • Meermalen +100%

  +naast hogere sanctie

  +dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Gaat het bij dit delict om een hoeveelheid van maximaal 5 gram (zgn. gebruikershoeveelheid) dan ligt een (politie-)sepot in de rede.

Het aanwezig hebben tot 30 gram middelen van onderdeel B (hennep) lijst II betreft een overtreding.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking)

Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financiëel Onderzoek te vorderen.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190

Basisdelict beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs 5.19.02

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit basisdelict heeft betrekking op het in de uitoefening van een beroep of bedrijf telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, verkopen en/of afleveren van softdrugs.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 0,109 per gram + dagvaarden

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 0,031 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 0,012 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 0,004 punten per gram + dagvaarden

Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt:

[Vervallen per 01-03-2015]

T/m 100 hennepplanten

36 pt

Vanaf 100 t/m 500 planten

38 pt + dagvaarden

Vanaf 500 t/m 1000 planten

80 pt + dagvaarden

Vanaf 1000 t/m 4000 planten

173 pt + dagvaarden

Vanaf 4000 t/m 7000 planten

266 pt + dagvaarden

Vanaf 7000 t/m 10.000 planten

360 pt + dagvaarden

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Geen recidive +0%

 • 1 maal binnen 2 jaar +50%

  +naast hogere sanctie

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50%

 • Meermalen +100%

  +naast hogere sanctie

  +dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

In analogie met het aanwezig hebben van softdrugs gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed van de hoeveelheid softdrugs uit indien deze groter is dan 30 gram.

Gezien de ernst van het delict dient te worden gedagvaard en in beginsel gevangenisstraf te worden geëist en bij het verhandelen, vervoeren enz. vanaf 500 gram en bij het telen vanaf 100 planten.

De richtlijn is niet van toepassing op het telen van meer dan 10.000 planten omdat bij grotere aantallen aangenomen wordt dat sprake is van telen in georganiseerd verband.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a van de Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt 2190.

Basisdelict vervaardigen van softdrugs 5.19.03

[Vervallen per 01-03-2015]

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 1/2 x 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 1/2 x 0,109 punten per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 1/2 x 0,031 punten per gram

 • Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 1/2 x 0,012 punten per gram

 • Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,004 punten per gram

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Professioneel vervaardigen van softdrugs

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs +0%

 • Het vervaardigen van softdrugs geschiedde op professionele wijze +100%

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Geen recidive +0%

 • 1 maal binnen 2 jaar +50%

  +naast hogere sanctie

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50%

 • Meermalen +100%

  +naast hogere sanctie

  +dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).

Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek te vorderen.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190

Basisdelict invoer/uitvoer van softdrugs 5.19.04

[Vervallen per 01-03-2015]

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 0,109 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 0,031 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 0,012 punten per gram + dagvaarden

 • Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 0,004 punten per gram + dagvaarden

Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt:

[Vervallen per 01-03-2015]

T/m 100 hennepplanten

36 pt

Vanaf 100 t/m 500 planten

38 pt + dagvaarden

Vanaf 500 t/m 1000 planten

80 pt + dagvaarden

Vanaf 1000 t/m 4000 planten

173 pt + dagvaarden

Vanaf 4000 t/m 7000 planten

266 pt + dagvaarden

Vanaf 7000 t/m 10.000 planten

360 pt + dagvaarden

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Geen recidive +0%

 • 1 maal binnen 2 jaar +50%

  +naast hogere sanctie

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50%

 • Meermalen +100%

  +naast hogere sanctie

  +dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Hoewel de Opiumwet op het punt van in- en uitvoer geen 30-gramscriterium kent, gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed uit van de hoeveelheid softdrugs indien die hoeveelheid groter is dan 30 gram, omdat de straftoemeting anders te zeer uit de pas zou gaan lopen met een vergelijkbare situatie bij het basisdelict ‘aanwezig hebben van softdrugs’.

De richtlijn is niet van toepassing op het in- of uitvoeren van meer dan 10.000 planten omdat bij grotere aantallen aangenomen wordt dat sprake is van handelen in georganiseerd verband.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190

Toelichting

[Vervallen per 01-03-2015]

 • De in lijst II opgenomen paddenstoelen met een hallucinerende werking zijn uitgezonderd, onder verwijzing naar de beleidsbrief (van 4 december 2008 met kenmerk PaG/HB/13268) daarover.

 • Doordat in de Aanwijzing Opiumwet (2011A013) het criterium voor beroeps- en bedrijfsmatig telen en verhandelen is aangescherpt, is in het eerste basisdelict verwijderd het niet-beroeps- en bedrijfsmatig telen.

 • De wetswijziging uit 2006 is verwerkt, waarbij de strafmaxima zijn verhoogd voor feiten die betrekking hebben op een grote hoeveelheid softdrugs.

 • Er is aansluiting gezocht bij de in de jurisprudentie gehanteerde strafmaten bij de beroeps- of bedrijfsmatige teelt van en handel in hoeveelheden tot 1000 hennepplanten.

 • De richtlijn benadrukt dat deze niet ziet op het in georganiseerd verband handelen in strijd met de Opiumwet. De richtlijn gaat er bij meer dan 10.000 planten vanuit dat sprake is van een crimineel samenwerkingsverband en/of teelt in georganiseerd verband.

 • De boeteregeling Opiumwet softdrugs is volledig afgeschaft.

 • De Regeling afnemend strafnut, zoals omschreven in de Aanwijzing Kader voor strafvordering (2010A032), is buiten toepassing verklaard.

 • De per 1 januari 2011 ingevoerde recidiveregeling voor commune delicten is overgenomen.

Terug naar begin van de pagina