Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2014.]
Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013 bedraagt ten hoogste 123,0.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2012.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2011

De staat

secretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina