Omzettingsregeling luchthaven Stadskanaal

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Stadskanaal, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Stadskanaal)

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

Artikel 4

  • 2 De in het eerste lid genoemde periode kan uitsluitend ten behoeve van vliegtuigbestuurders die vluchten uitvoeren of gaan uitvoeren ten behoeve van het bespuiten en bestuiven van landbouwgewassen door de exploitant worden verlengd tot uiterlijk een half uur vóór zonsopgang en een half uur na zonsondergang.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina