Besluit wijziging Kaderregeling VWS-subsidies en vaststelling subsidieplafonds beleidskaders sport en bewegen in de buurt 2011

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 05-06-2014

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2011, nr. S/3068529, houdende wijziging van de Kaderregeling VWS-subsidies en vaststelling van subsidieplafonds voor de beleidskaders sport en bewegen in de buurt 2011

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 06-06-2014]

  • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van projectsubsidies uit hoofde van het ‘Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: uitrol interventies’ in 2011 bedraagt € 4 miljoen.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van projectsubsidies uit hoofde van het ‘Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt: private interventies’ in 2011 bedraagt € 2 miljoen.

Artikel III

[Vervallen per 06-06-2014]

  • 2 Artikel II van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina