Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s).]

Artikel XXI

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina