Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel II

Tot 31 december 2011 kunnen de vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling gebruikte modellen en formulieren nog worden gebruikt. Tijdens deze overgangsperiode kunnen uitsluitend de combibonnen die zijn vervaardigd conform het bij de laatste wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie (Stcrt. 2009, 10750) vastgestelde model worden gebruikt.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina