Besluit uitoefening taken ex artikel 52a Gaswet

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Besluit uitoefening taken ex artikel 52a Gaswet

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt belast met het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 52a, eerste lid van de Gaswet, met uitzondering van onderdelen d, voor wat betreft de gasnetten die niet tot het landelijk gastransportnet behoren, f, i en j.

  • 2 De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt de netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, alle bij hem berustende gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarmee die netbeheerder op grond van het eerste lid is belast.

  • 3 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet brengt jaarlijks uiterlijk op 1 juni rapport uit aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de uitgevoerde werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid. Dit rapport bevat in ieder geval een beknopte weergave van de uitkomsten van de verrichte analyses.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina