Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs BES

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303087 (2769), houdende regels voor het vaststellen van aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina