Schorsing toelatingen niet-professioneel gebruik insectenmiddelen

[Regeling vervallen per 23-07-2011.]
Geldend van 07-06-2011 t/m 22-07-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 mei 2011, nr. 211771, houdende schorsing van drie toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen met nummers 12115N, 12919N en 12945N (Schorsing toelatingen niet-professioneel gebruik insectenmiddelen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 22 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikelen 10:43 en 10:44 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-07-2011]

De toelatingen van de volgende gewasbeschermingsmiddelen worden geschorst:

Provado Garden met kenmerk 12115N,

Gazon-Insect met kenmerk 12919N,

Admire N met kenmerk 12945N.

Artikel 2

[Vervallen per 23-07-2011]

Gedurende de schorsing is het verboden de in artikel 1 genoemde gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen of te gebruiken.

Artikel 3

[Vervallen per 23-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 23-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: schorsing toelatingen niet-professioneel gebruik insectenmiddelen.

Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Terug naar begin van de pagina