Wijzigingsregeling Kledingregeling voor de politie (nadere regels reiniging van kleding)

Geldend van 04-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 april 2011, houdende wijziging van de Kledingregeling voor de politie in verband met nadere regels over de reiniging van kleding

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 56, eerste en tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel II

Ten aanzien van kleding die door de beheerder vóór de inwerkingtreding van deze regeling is ingenomen met als doel de kleding te reinigen of die door de ambtenaar daartoe bij een stomerij is afgegeven, blijft het recht bestaan zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina