Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 08-05-2011 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 27 oktober 2010, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen op schapen en geiten ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2011)

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2011 een vaste heffing van € 25,- verschuldigd, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten houdt.

  • 2 De ondernemer die op de peildatum meer dan 25 schapen én meer dan 25 geiten houdt, is slechts éénmaal de vaste heffing als bedoeld in het eerste lid verschuldigd.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2011 een variabele heffing verschuldigd van € 0,90 per schaap, over het door hem op de peildatum gehouden aantal schapen, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 schapen houdt.

  • 2 De ondernemer is ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV over het jaar 2011 een variabele heffing verschuldigd van € 0,90 per geit, over het door hem op de peildatum gehouden aantal geiten, voor zover de ondernemer op de peildatum meer dan 25 geiten houdt.

Artikel 4

  • 1 De heffing als bedoeld in de artikelen 2 en 3, is door de ondernemer verschuldigd per aan hem toegewezen UBN.

  • 2 Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is niet van toepassing op de ondernemer aan wie een UBN is toegewezen ter zake van een erkend verzamelcentrum en evenmin op de ondernemer die een erkende slachterij drijft.

Artikel 6

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2011.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.

Zoetermeer, 27 oktober 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina