Besluit vaststelling selectielijst Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek vanaf 1999

Geldend van 28-05-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek vanaf 1999

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 mei 2011, nr. bca-2011.06146/2);

Besluit:

Artikel 2

Handelingen 53, 227 en 236 voor de Stichting DLO vanaf juni 1999 en de handelingen voor Praktijkonderzoek vanaf 2001 in ‘lijst Mestbeleid’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Landbouw en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. [R&B/OSA/2001/921] d.d. 9 september 2001 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 12 d.d. 17 januari 2002)) worden afgesloten.

Handelingen 794, 795, 85, 34, 291, 485, 486, 853 voor de Stichting DLO vanaf juni 1999 en de handelingen voor Praktijkonderzoek vanaf 2001 in ‘lijst Landbouwkwaliteit en voeding’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. [C/S&A/06/2210] d.d. 18 oktober 2006 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 95 d.d. 21 mei 2007 )) worden afgesloten.

Handelingen 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 174 voor de Stichting DLO vanaf juni 1999 en de handelingen voor Praktijkonderzoek vanaf 2001 in ‘lijst Landbouwstructuurbeleid’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. [C/S&A/08/411] d.d. 15 februari 2008 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 60 d.d. 27 maart 2008 )) worden afgesloten.

Handelingen 11, 12 en 47 voor de Stichting DLO vanaf juni 1999 en de handelingen voor Praktijkonderzoek vanaf 2001 in ‘lijst Coördinatie handhaving en crisisbeheersing’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. [C/S&A/08/1970] d.d. 18 september 2008 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 205 d.d. 22 oktober 2008) ) worden afgesloten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 mei 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina