Besluit vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2011

[Regeling vervallen per 15-10-2015.]
Geldend van 27-05-2011 t/m 14-10-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 april 2011, nr. DDS5691198, houdende toekenning van een vaste vergoeding aan de leden van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (Besluit vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2011)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder de Commissie: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2015]

  • 1 De voorzitter en de overige leden van de Commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding per maand.

  • 3 De vergoeding van de overige leden van de Commissie wordt gebaseerd op het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en op een arbeidsduurfactor van:

    • a. 0,0412 voor leden die werkzaamheden die behoren tot de beoordelingstaak van de Commissie verrichten;

    • b. 0,0547 voor leden die, naast de beoordelingstaak, werkzaamheden die behoren tot de communicatietaak van de Commissie verrichten;

    • c. 0,0617 voor leden die, naast de beoordelingstaak, werkzaamheden die behoren tot de adviestaak van de Commissie verrichten;

    • d. 0,0752 voor leden die, naast de beoordelingstaak, werkzaamheden die behoren tot de communicatietaak en tot de adviestaak van de Commissie verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina