Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (3,5 GHz-band)

Geldend van 27-05-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 mei 2011, nr. ETM/IT/11058467, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005 [3,5 GHz-band]

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel II

Tot en met 15 december 2015 is de nationale voetnoot HOL008 niet van toepassing op de houder van de vergunning voor het gebruik van frequentieruimte 3500–3580 MHz, kenmerk AT-EZ/5418736, bij het aanbieden van ‘vaste verbindingen’ of ‘mobiele communicatie’ met het op 1 mei 2010 aanwezige aantal opstelpunten vanuit het geografisch gebied dat ligt binnen de volgende geografische coördinaten:

52°18’04" N en 4°57’32" O

52°18’47" N en 4°51’54" O

52°20’33" N en 4°49’39" O

52°22’39" N en 4°50’05" O

52°24’07" N en 4°52’19" O

52°22’41" N en 4°56’02" O

52°22’07" N en 4°56’49" O

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina