Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945

Geldend van 28-05-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 april 2011, nr. bca-2011.06125/2);

Besluit:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 26 mei 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina