Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 28-10-2011 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 mei 2011, nr. DUO/OND/ODS-2011/18567 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 77, vierde lid en vijfde lid en 156, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen.

[Vervallen per 01-08-2013]

Voor de basisscholen in de onderstaande gemeenten worden de navolgende stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld.

Gemeentenaam

Gemeentecode

Stichtingsnorm

Opheffingsnorm

Bergen (L)

0893

200

39

Bloemendaal

0377

200

117

Deventer

0150

213

128

Heemstede

0397

310

186

Horst aan de Maas

1507

200

*

Maarssen

0333

260

156

Oldambt

1895

200

*

Peel en Maas

1894

200

70

Rotterdam

0599

303

182

Utrecht

0344

308

185

Venlo

0983

207

124

Venray

0984

200

72

Zuidplas

1892

210

126

*) Zie de Regeling aanpassing van opheffingsnormen voor basisscholen in Horst aan de Maas en Oldambt

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina