Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.

Geldend van 17-05-2011 t/m heden

Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

gegeven de inhoud van:

de Beleidsregel tariefstructuur, met nummer CA-300-470

en gelet op:

artikel 35 en artikel 52, vijfde lid, Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die uitsluitend niet met verblijf gepaard gaande persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding leveren anders dan op grond van de artikelen 4, 5 of 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en zorgaanbieders, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2° van de Wmg.

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):

de volgende bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen worden gebracht. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel tariefstructuur (CA-300-470).

Code

Prestatiebeschrijving

Met ingang van

Maximumtarief

K126

per uur Persoonlijke verzorging

01-01-2011

€ 46,65

K127

per uur Persoonlijke verzorging extra

01-01-2011

€ 49,97

K120

per uur Pers. verzorging speciaal

01-01-2011

€ 69,71

K104

per uur Verpleging

01-01-2011

€ 69,71

K128

per uur Verpleging extra

01-01-2011

€ 74,66

K106

per uur Gespecialiseerde verpleging

01-01-2011

€ 75,48

K114

per uur Verpleging: AIV

01-01-2011

€ 69,71

K300

per uur Begeleiding

01-01-2011

€ 50,27

K150

per uur Begeleiding extra

01-01-2011

€ 53,84

K152

per uur Begeleiding speciaal 1 (nah)

01-01-2011

€ 82,63

K153

per uur Gespec. begeleiding (psy)

01-01-2011

€ 87,50

K157

per uur Begeleiding (j(l)vg)

01-01-2011

€ 97,03

K301

per uur Begeleiding ZG visueel

01-01-2011

€ 91,76

K303

per uur Begeleiding ZG auditief

01-01-2011

€ 76,62

K302

per uur Beg. Speciaal 2 (visueel)

01-01-2011

€ 112,81

K304

per uur Beg. Speciaal 2 (auditief)

01-01-2011

€ 97,66

K107

per Transfer/indicatiestelling

01-01-2011

€ 102,10

declaratievoorschriften:

Declaratie van de maximum uurtarieven vindt plaats op basis van directe contacturen bij de cliënt.

De tarieven zijn inclusief BTW-kosten maar exclusief de BTW-heffing en -afdracht door de zorgaanbieder.

Met de afgifte van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de geldende tariefbeschikking beperkt tot de ingangsdatum van deze tariefbeschikking.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

H. Lagerwaard,

directeur Zorgmarkten Care.

Terug naar begin van de pagina