Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)

Geldend van 15-05-2011 t/m heden

Besluit van 3 mei 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011010257, van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984, bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984, niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Niet openbaar tot 1 januari:

183

2057

258

2060

285

2059

1677

2059

4474

2029

2982

2060

2983

2060

2984

2060

2985

2060

2986

2060

2987

2060

6237

2059

11074

2035

11076

2035

11082

2035

11085

2035

11086

2035

11087

2035

11089

2035

11090

2035

11091

2035

11093

2035

11094

2035

11095

2035

11099

2035

11148

2051

11194

2060

11213

2060

11217

2054

11219

2060

11220

2033

11222

2033

11224

2060

11225

2033

11226

2033

11227

2033

11228

2060

11230

2033

11317

2035

11325

2035

11327

2035

11358

2034

13137

2035

13139

2035

14088

2035

14128

2035

101016

2035

101017

2035

101018

2035

Artikel 3

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

296

2059

2342

2036

Artikel 4

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948-1984’.

Den Haag, 3 mei 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina