Kaderregeling VWS-subsidies

[Regeling vervallen per 01-04-2016.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-03-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerkDWJZ/R&E-3059879
IdentificatienummerBWBR0029947
Rechtsgebieden Cultureel recht
Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijdGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader subsidiering anonieme e-mental health
 2. Besluit vaststelling subsidieplafond en vaststelling beleidsregels inzake het Beleidskader voor de subsidiering van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 2. Besluit vaststelling beleidskader subsidiering anonieme e-mental health
  Bijlage: bij het besluit van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport van 25 november 2014, houdende vaststelling van een besluit tot beleidskader anonieme e-mental health
 3. Besluit vaststelling subsidieplafond en vaststelling beleidsregels inzake het Beleidskader voor de subsidiering van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
  Bijlage: Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland
 4. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
  Artikel: 2
 5. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
  Artikel: 2
 6. Regeling palliatieve terminale zorg
  Artikel: 23
 7. Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp
  Artikel: 2
 8. Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan
  Artikel: 2
Terug naar begin van de pagina