Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011

Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011

Artikel 1

Een bovenmaats schip, is een schip dat zich bevindt:

 • a. op de vaarweg tussen de zee en Harlingen, varend via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 5 meter of meer, dan wel een lengte van 85 meter of meer;

 • b. in een betonde vaarweg tussen de zee en de haven van Den Helder, en een diepgang heeft van 5 meter of meer;

 • c. in de haven van Scheveningen, en een diepgang heeft van 5 meter of meer, dan wel een lengte van 80 meter of meer;

 • d. in de Maasmond, het Beerkanaal en het Calandkanaal, daaronder begrepen de havens aan deze vaarwegen, en een diepgang heeft van 14,30 meter of meer (zout water), dan wel een lengte heeft van 300 meter of meer;

 • e. de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, daaronder begrepen de havens aan deze vaarwegen, en een diepgang heeft van 9 meter of meer, dan wel een lengte van 200 meter of meer;

 • f. in de Oude Maas, daaronder begrepen de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 7 meter of meer, dan wel een lengte van 135 meter of meer;

 • g. in de Dordtsche Kil of de daarop aansluitende vaarweg naar de havens van het Industrie- en Havenschap Moerdijk, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 5,5 meter of meer, dan wel een lengte van 135 meter of meer;

 • h. in de Sloehaven, en een diepgang heeft van 10 meter of meer, dan wel een lengte van 200 meter of meer;

 • i. in het Zeehavenkanaal of de Handelshaven te Delfzijl, en een diepgang heeft van 8 meter of meer, dan wel een lengte van 150 meter of meer;

 • j. in de Eemshaven, en een diepgang heeft van 10 meter of meer, dan wel een lengte van 200 meter of meer;

 • k. in de vaarwegen ten westen van de Noordzeesluizen te IJmuiden, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 10 meter of meer, dan wel een lengte heeft van 180 meter of meer, met uitzondering van een schip dat zich bevindt in het Zuiderbuitenkanaal, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, waar een bovenmaats schip een lengte heeft van 150 meter of meer;

 • l. dat zich bevindt in het Noordzeekanaal of in één van de zijkanalen daarvan, met inbegrip van de daaraan gelegen havens en het Afgesloten IJ tot en met de oostzijde van de ingang van de Mercuriushaven, en met uitzondering van de Voorzaan noordwaarts tot aan de Den Uylbrug, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 10 meter of meer, dan wel een lengte heeft van 180 meter of meer;

 • m. dat zich bevindt in de Voorzaan noordwaarts tot aan de Den Uylbrug, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 8 meter of meer, dan wel een lengte heeft van 150 meter of meer, of

 • n. dat zich bevindt in het Afgesloten IJ vanaf de oostzijde van de ingang van de Mercuriushaven in oostelijke richting, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 6 meter of meer, dan wel een lengte heeft van 150 meter of meer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina