Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-04-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 4 januari 2011 houdende aanwijzing van toezichthouders (Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de secretaris van het Productschap Zuivel wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van de Stichting Centraal orgaan kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) te Leusden die het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Zuivelverordening 2005, Grondslag uitbetaling boerderijmelk en Zuivelverordening 2010, Grondslag uitbetaling geitenmelk feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van boerderijmelk en ervaring met inspectiewerkzaamheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011.

’s-Gravenhage, 4 januari 2011

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina