Bezoldigingsbesluit adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Bezoldigingsbesluit adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 4, tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

  • 1 Aan de voorzitter van de adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat, die belast is met de advisering omtrent de aanvragen tot subsidie in het kader van het Subsidieprgramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: truck van de toekomst, wordt een vaste vergoeding per maand eenmalig toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,0219.

  • 2 Aan de leden van de adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat, die belast zijn met de advisering omtrent de aanvragen tot subsidie in het kader van het Subsidieprgramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: truck van de toekomst, wordt een vaste vergoeding per maand eenmalig toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,0219.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina