Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 28-04-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 6 april 2011, nr. DDE-159b/2011, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een maandvergoeding van € 959,25 zijnde 13,12% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma ontvangen een maandvergoeding van € 709,28 zijnde 9,70% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

A. Haspels,

de plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking.

Terug naar begin van de pagina