Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]

Geldend van 17-04-2011 t/m heden

Besluit nr. 2011006588, d.d. 01-04-2011, van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960], bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960], beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:

1438

 

2014

2302

 

2013

2366

 

2013

2566

 

2013

2590

 

2013

2682

 

2013

2703

 

2013

3414

 

2023

3509

 

2014

3926

 

2023

3930

 

2023

3933

 

2023

3938

 

2023

3940

 

2023

3941

 

2023

3945–3947

 

2023

3959–3962

 

2023

3968

 

2023

3987–4010

 

2023

4129

 

2023

4157–4406

 

2023

4632–4647

 

2023

4714

 

2023

4745

stuk nr.787/G

2015

5034–5038

 

2020

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]’.

Den Haag, 01-04-2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina