Wijzigingswet Wet bodembescherming (wijziging financiële bepalingen in verband met de decentralisatie-uitkering)

Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-05-2011.
Geldend van 04-05-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 04-05-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-05-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2011 Nieuwe-regeling 17-03-2011 Stb. 2011, 164 31433 18-04-2011 Stb. 2011, 195
Naar boven