Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2011)

Geldend van 09-04-2011 t/m heden

Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel II

Wapenvergunningen afgegeven op basis van artikel 3, tweede lid, van de Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997, zoals deze bepaling luidde voorafgaand aan inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling, blijven voor de duur van hun geldigheid van kracht.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 28 maart 2011

De

Minister

van Defensie,

J.S.J. Hillen

Terug naar begin van de pagina