Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2010

Geldend van 26-03-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 maart 2011, nr. WJZ / 11038483, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2010 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2010)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 2. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 5. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

Artikel 8

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 maart 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina