Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie

Geldend van 01-05-2011 t/m heden

Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De archiefbescheiden van het openbaar ministerie met betrekking tot de personeelsdossiers, zoals beschreven in de selectielijst, zijn en worden vervangen door reproducties met inachtneming van de regeling.

Artikel 5

Het Handboek Substitutie voor het openbaar ministerie is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt met dit besluit tevens vastgesteld.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd; de bijlage ligt voor de belanghebbenden ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van het openbaar ministerie.

Den Haag, 8 februari 2011

De

Minister

van Justitie
namens deze:

het College van procureurs-generaal,

H.A. van Brummen

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van het openbaar ministerie.]

Terug naar begin van de pagina