Regeling bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES 2010/2011

[Regeling vervallen per 02-05-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 03-03-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 februari 2011, nr. 2011-000032733, tot het vaststellen van de bezoldigingschalen van de Rijksambtenaren BES (Regeling bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES 2010/2011)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1 van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-05-2012]

De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn als volgt:

  • a. per 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010: zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld;

  • b. per 1 januari 2011: zoals in bijlage 2 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2

[Vervallen per 02-05-2012]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat, die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES, als volgt:

  • a. per 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010: zoals in bijlage 3 van deze regeling is vermeld;

  • b. per 1 januari 2011: zoals in bijlage 4 van deze regeling is vermeld.

Artikel 3

[Vervallen per 02-05-2012]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de Douane BES als volgt:

  • a. per 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010: zoals in bijlage 5 van deze regeling is vermeld;

  • b. per 1 januari 2011: zoals in bijlage 6 van deze regeling is vermeld.

Artikel 4

[Vervallen per 02-05-2012]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als godsdienstleraar, als hulppredikant, als predikant bij de Protestantse Gemeente Bonaire of bij de Verenigde Nederlands-Portugees Gemeente Mikve Israel-Emanuel, of als Rooms-Katholieke geestelijke als volgt:

  • a. per 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010: zoals in bijlage 7 van deze regeling is vermeld;

  • b. per 1 januari 2011: zoals in Bijlage 8 van deze regeling is vermeld.

Artikel 6

[Vervallen per 02-05-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 02-05-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES 2010/2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Bijlage 1. : Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011

[Vervallen per 02-05-2012]

Nr

Bezoldiging

 

Salaris

Nr

 

Naf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Naf

 

1

1340

1

                               

1340

1

2

1376

2

1

                             

1376

2

3

1415

3

2

                             

1415

3

4

1452

4

3

                             

1452

4

5

1492

5

4

                             

1492

5

6

1534

6

5

1

                           

1534

6

7

1576

7

6

2

                           

1576

7

8

1619

8

7

3

                           

1619

8

9

1665

9

8

4

                           

1665

9

10

1710

U11

9

5

                           

1710

10

11

1757

U13

10

6

                           

1757

11

12

1806

U15

11

7

                           

1806

12

13

1855

 

U13

8

                           

1835

13

14

1906

 

U15

9

                           

1910

14

15

1957

 

U17

10

1

                         

1957

15

16

2011

   

11

2

                         

2011

16

17

2068

   

U13

3

                         

2068

17

18

2123

   

U15

4

                         

2123

18

19

2185

   

U17

5

                         

2185

19

20

2243

     

6

                         

2243

20

21

2305

     

7

1

                       

2305

21

22

2368

     

8

2

                       

2368

22

23

2434

     

9

3

                       

2434

23

24

2499

     

U11

4

1

                     

2499

24

25

2568

     

U13

5

2

                     

2568

25

26

2639

     

U15

6

3

                     

2639

26

27

2713

       

7

4

                     

2713

27

28

2786

       

8

5

                     

2786

28

29

2863

       

9

6

                     

2863

29

30

2941

       

U11

7

                     

2941

30

31

3022

       

U13

8

1

                   

3022

31

32

3106

       

U15

9

2

                   

3106

32

33

3192

         

10

3

                   

3192

33

34

3278

         

11

4

                   

3278

34

35

3370

         

U13

5

                   

3370

35

36

3461

         

U15

6

                   

3461

36

37

3558

         

U17

7

1

                 

3558

37

38

3655

           

8

2

                 

3655

38

39

3755

           

9

3

                 

3755

39

40

3859

           

10

4

1

               

3859

40

41

3965

           

11

5

2

               

3965

41

42

4075

             

6

3

               

4075

42

43

4185

             

7

4

               

4185

43

44

4300

             

8

5

               

4300

44

45

4418

             

9

6

               

4418

45

46

4540

             

10

7

1

             

4540

46

47

4666

             

11

8

2

             

4666

47

49

4796

               

9

3

             

4796

49

50

4926

               

10

4

             

4926

50

51

5061

               

11

5

             

5061

51

52

5200

                 

6

1

           

5200

52

53

5344

                 

7

2

           

5344

53

54

5490

                 

8

3

           

5490

54

55

5642

                 

9

4

           

5642

55

56

5797

                 

10

5

1

         

5797

56

57

5957

                   

6

2

         

5957

57

58

6122

                   

7

3

         

6122

58

59

6288

                   

8

4

         

6288

59

60

6460

                   

9

5

         

6460

60

61

6639

                     

6

1

       

6639

61

62

6820

                     

7

2

       

6820

62

63

7008

                     

8

3

       

7008

63

64

7203

                     

9

4

       

7203

64

65

7402

                       

5

1

     

7402

65

66

7604

                       

6

2

     

7604

66

67

7813

                       

7

3

     

7813

67

68

8027

                       

8

4

     

8027

68

69

8248

                       

9

5

1

   

8248

69

70

8476

                         

6

2

   

8476

70

71

8709

                         

7

3

   

8709

71

72

8949

                         

8

4

1

 

8949

72

73

9193

                         

9

5

2

 

9193

73

74

9446

                           

6

3

 

9446

74

75

9705

                           

7

4

1

9705

75

76

9973

                           

8

5

2

9973

76

77

10247

                           

9

6

3

10247

77

78

10529

                             

7

4

10529

78

79

10819

                             

8

5

10819

79

80

11115

                             

9

6

11115

80

81

11422

                               

7

11422

81

82

11736

                               

8

11736

82

83

12057

                               

9

12057

83

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Bijlage 2. : Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2011

[Vervallen per 02-05-2012]

Nr

Salaris

 

Salaris

Nr

 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

757

1

                               

757

1

2

777

2

1

                             

777

2

3

799

3

2

                             

799

3

4

820

4

3

                             

820

4

5

842

5

4

                             

842

5

6

866

6

5

1

                           

866

6

7

890

7

6

2

                           

890

7

8

914

8

7

3

                           

914

8

9

940

9

8

4

                           

940

9

10

965

U11

9

5

                           

965

10

11

992

U13

10

6

                           

992

11

12

1020

U15

11

7

                           

1020

12

13

1047

 

U13

8

                           

1036

13

14

1076

 

U15

9

                           

1078

14

15

1105

 

U17

10

1

                         

1105

15

16

1135

   

11

2

                         

1135

16

17

1167

   

U13

3

                         

1167

17

18

1198

   

U15

4

                         

1198

18

19

1233

   

U17

5

                         

1233

19

20

1266

     

6

                         

1266

20

21

1301

     

7

1

                       

1301

21

22

1337

     

8

2

                       

1337

22

23

1374

     

9

3

                       

1374

23

24

1411

     

U11

4

1

                     

1411

24

25

1449

     

U13

5

2

                     

1449

25

26

1490

     

U15

6

3

                     

1490

26

27

1531

       

7

4

                     

1531

27

28

1572

       

8

5

                     

1572

28

29

1616

       

9

6

                     

1616

29

30

1660

       

U11

7

                     

1660

30

31

1706

       

U13

8

1

                   

1706

31

32

1753

       

U15

9

2

                   

1753

32

33

1802

         

10

3

                   

1802

33

34

1850

         

11

4

                   

1850

34

35

1902

         

U13

5

                   

1602

35

36

1953

         

U15

6

                   

1953

36

37

2008

         

U17

7

1

                 

2008

37

38

2063

           

8

2

                 

2063

38

39

2119

           

9

3

                 

2119

39

40

2178

           

10

4

1

               

2178

40

41

2238

           

11

5

2

               

2238

41

42

2300

             

6

3

               

2300

42

43

2362

             

7

4

               

2362

43

44

2427

             

8

5

               

2427

44

45

2493

             

9

6

               

2493

45

46

2562

             

10

7

1

             

2562

46

47

2633

             

11

8

2

             

2633

47

48

2707

               

9

3

             

2707

48

49

2780

               

10

4

             

2780

49

50

2856

               

11

5

             

2856

50

51

2935

                 

6

1

           

2935

51

52

3016

                 

7

2

           

3016

52

53

3098

                 

8

3

           

3098

53

54

3184

                 

9

4

           

3184

54

55

3271

                 

10

5

1

         

3271

55

56

3362

                   

6

2

         

3362

56

57

3455

                   

7

3

         

3455

57

58

3548

                   

8

4

         

3548

58

59

3646

                   

9

5

         

3646

59

60

3747

                     

6

1

       

3747

60

61

3849

                     

7

2

       

3849

61

62

3955

                     

8

3

       

3955

62

63

4065

                     

9

4

       

4065

63

64

4177

                       

5

1

     

4177

64

65

4291

                       

6

2

     

4291

65

66

4409

                       

7

3

     

4409

66

67

4530

                       

8

4

     

4530

67

68

4654

                       

9

5

1

   

4654

68

79

4783

                         

6

2

   

4783

79

70

4915

                         

7

3

   

4915

70

71

5050

                         

8

4

1

 

5050

71

72

5188

                         

9

5

2

 

5188

72

73

5330

                           

6

3

 

5330

73

74

5477

                           

7

4

1

5477

74

75

5628

                           

8

5

2

5628

75

76

5782

                           

9

6

3

5782

76

77

5941

                             

7

4

5941

77

78

6105

                             

8

5

6105

78

79

6272

                             

9

6

6272

79

80

6445

                               

7

6445

80

81

6622

                               

8

6622

81

82

6804

                               

9

6804

82

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

Bijlage 3. : Bezoldigingschalen DJI BES van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010

[Vervallen per 02-05-2012]

Nr

Bezoldiging

Bezoldiging

Nr

 

Naf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Naf

 

1

1675

1

                   

1675

1

2

1722

2

1

                 

1722

2

3

1768

3

2

                 

1768

3

4

1816

4

3

                 

1816

4

5

1866

5

4

                 

1866

5

6

1918

6

5

1

               

1918

6

7

1971

7

6

2

               

1971

7

8

2026

8

7

3

               

2026

8

9

2081

9

8

4

               

2081

9

10

2137

U11

9

5

               

2137

10

11

2196

U13

10

6

               

2196

11

12

2257

U15

11

7

               

2257

12

13

2318

 

U13

8

               

2318

13

14

2382

 

U15

9

               

2382

14

15

2447

 

U17

10

1

             

2447

15

16

2515

   

11

2

             

2515

16

17

2586

   

U13

3

             

2586

17

18

2655

   

U15

4

             

2655

18

19

2729

   

U17

5

             

2729

19

20

2804

     

6

             

2804

20

21

2882

     

7

1

           

2882

21

22

2961

     

8

2

           

2961

22

23

3042

     

9

3

           

3042

23

24

3126

     

U11

4

1

         

3126

24

25

3209

     

U13

5

2

         

3209

25

26

3299

     

U15

6

3

         

3299

26

27

3390

       

7

4

         

3390

27

28

3484

       

8

5

         

3484

28

29

3578

       

9

6

         

3578

29

30

3677

       

U11

7

         

3677

30

31

3779

       

U13

8

1

       

3779

31

32

3881

       

U15

9

2

       

3881

32

33

3989

         

10

3

       

3989

33

34

4098

         

11

4

       

4098

34

35

4212

         

U13

5

       

4212

35

36

4329

         

U15

6

       

4329

36

37

4447

         

U17

7

1

     

4447

37

38

4568

           

8

2

     

4568

38

39

4694

           

9

3

     

4694

39

40

4823

           

10

4

1

   

4823

40

41

4955

           

11

5

2

   

4955

41

42

5094

             

6

3

   

5049

42

43

5235

             

7

4

   

5235

43

44

5376

             

8

5

   

5376

44

45

5524

             

9

6

   

5524

45

46

5 5678

             

10

7

1

 

5678

46

47

5833

             

11

8

2

 

5833

47

49

5993

               

9

3

 

5993

49

50

6158

               

10

4

 

6158

50

51

6328

               

11

5

 

6328

51

52

6500

                 

6

1

6500

52

53

6679

                 

7

2

6679

53

54

6864

                 

8

3

6864

54

55

7053

                 

9

4

7053

55

56

7246

                 

10

5

7246

56

57

7446

                   

6

7446

57

58

7652

                   

7

7652

58

59

7859

                   

8

7859

59

60

8076

                   

9

8076

60

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Bijlage 4. : Bezoldigingschalen DJI BES per 1 januari 2011

[Vervallen per 02-05-2012]

Nr

Salaris

 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

USD

 

1

946

1

                   

946

1

2

972

2

1

                 

972

2

3

988

3

2

                 

988

3

4

1025

4

3

                 

1025

4

5

1053

5

4

                 

1053

5

6

1083

6

5

1

               

1083

6

7

1113

7

6

2

               

1113

7

8

1144

8

7

3

               

1144

8

9

1175

9

8

4

               

1175

9

10

1206

U11

9

5

               

1206

10

11

1240

U13

10

6

               

1240

11

12

1274

U15

11

7

               

1274

12

13

1308

 

U13

8

               

1308

13

14

1345

 

U15

9

               

1345

14

15

1381

 

U17

10

1

             

1381

15

16

1420

   

11

2

             

1420

16

17

1460

   

U13

3

             

1460

17

18

1499

   

U15

4

             

1499

18

19

1540

   

U17

5

             

1540

19

20

1583

     

6

             

1583

20

21

1627

     

7

1

           

1627

21

22

1671

     

8

2

           

1671

22

23

1717

     

9

3

           

1717

23

24

1764

     

U11

4

1

         

1764

24

25

1811

     

U13

5

2

         

1811

25

26

1862

     

U15

6

3

         

1862

26

27

1913

       

7

4

         

1913

27

28

1966

       

8

5

         

1966

28

29

2019

       

9

6

         

2019

29

30

2075

       

U11

7

         

2055

30

31

2133

       

U13

8

1

       

2133

31

32

2190

       

U15

9

2

       

2190

32

33

2251

         

10

3

       

2251

33

34

2313

         

11

4

       

2313

34

35

2377

         

U13

5

       

2377

35

36

2443

         

U15

6

       

2443

36

37

2510

         

U17

7

1

     

2510

37

38

2578

           

8

2

     

2578

38

39

2649

           

9

3

     

2649

39

40

2722

           

10

4

1

   

2722

40

41

2796

           

11

5

2

   

2796

41

42

2875

             

6

3

   

2875

42

43

2954

             

7

4

   

2954

43

44

3034

             

8

5

   

3034

44

45

3117

             

9

6

   

3117

45

46

3204

             

10

7

1

 

3204

46

47

3292

             

11

8

2

 

3292

47

48

3382

               

9

3

 

3382

48

49

3475

               

10

4

 

3475

49

50

3571

               

11

5

 

3571

50

51

3668

                 

6

1

3668

51

52

3769

                 

7

2

3769

52

53

3873

                 

8

3

3873

53

54

3980

                 

9

4

3980

54

55

4089

                 

10

5

4089

55

56

4202

                   

6

4202

56

57

4318

                   

7

4318

57

58

4435

                   

8

4435

58

59

4557

                   

9

4557

59

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Bijlage 5. : Bezoldigingschalen Douane BES van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010

[Vervallen per 02-05-2012]

Nr

Salaris

 

Naf

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Naf

 

1

2123

1

                           

2123

1

2

2185

2

1

                         

2185

2

3

2243

3

2

                         

2243

3

4

2305

4

3

                         

2305

4

5

2368

5

4

                         

2368

5

6

2434

6

5

1

                       

2434

6

7

2499

7

 

2

                       

2499

7

8

2568

8

 

3

                       

2568

8

9

2639

9

 

4

                       

2639

9

10

2713

   

5

1

                     

2713

10

11

2770

10

                           

2770

11

12

2786

   

6

2

                     

2786

12

13

2863

   

7

3

                     

2863

13

14

2941

   

8

4

                     

2941

14

15

3022

   

9

5

                     

3022

15

16

3106

   

10

6

                     

3106

16

17

3192

     

7

1

                   

3192

17

18

3278

     

8

2

                   

3278

18

19

3370

     

9

3

                   

3370

19

20

3461

     

10

4

                   

3461

20

21

3558

     

11

5

1

                 

3558

21

22

3655

       

6

2

                 

3655

22

23

3755

       

7

3

                 

3755

23

24

3859

       

8

4

                 

3859

24

25

3965

       

9

5

                 

3965

25

26

4075

       

10

6

                 

4075

26

27

4185

       

11

7

1

               

4185

27

28

4300

         

8

2

               

4300

28

29

4418

       

12

9

3

               

4418

29

30

4540

         

10

4

               

4540

30

31

4666

         

11

5

               

4666

31

32

4796

         

12

6

1

             

4796

32

33

4926

           

7

2

             

4926

33

34

5061

           

8

3

             

5061

34

35

5200

             

4

             

5200

35

36

5275

           

9

               

5275

36

37

5344

             

5

             

5344

37

38

5410

           

10

               

5410

38

39

5490

           

11

6

1

           

5490

39

40

5642

           

12

7

2

           

5642

40

41

5797

             

8

3

           

5797

41

42

5957

             

9

4

           

5957

42

43

6122

             

10

5

1

         

6122

43

44

6288

               

6

2

         

6288

44

45

6460

               

7

3

         

6460

45

46

6639

               

8

4

         

6639

46

47

6820

               

9

5

         

6820

47

48

7008

               

10

6

1

       

7008

48

49

7203

                 

7

2

       

7203

49

50

7402

                 

8

3

       

7402

50

51

7604

                 

9

4

       

7604

51

52

7813

                   

5

1

     

7813

52

53

8027

                   

6

2

     

8027

53

54

8248

                   

7

3

1

   

8248

54

55

8476

                   

8

4

2

   

8476

55

56

8709

                   

9

5

3

   

8709

56

57

8949

                     

6

4

1

 

8949

57

58

9193

                     

7

5

2

 

9193

58

59

9446

                     

8

6

3

 

9446

59

60

9705

                     

9

7

4

1

9705

60

61

9973

                       

8

5

2

9973

61

62

10247

                       

9

6

3

10247

62

63

10529

                         

7

4

10529

63

64

10819

                         

8

5

10819

64

65

11115

                         

9

6

11115

65

66

11422

                           

7

11422

66

67

11736

                           

8

11736

67

68

12057

                           

9

12057

68

   

4

4A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

Bijlage 6. : Bezoldigingschalen Douane BES per 1 januari 2011

[Vervallen per 02-05-2012]

Nr

Salaris

 

USD

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

1198

1

                           

1198

1

2

1233

2

1

                         

1233

2

3

1266

3

2

                         

1266

3

4

1301

4

3

                         

1301

4

5

1337

5

4

                         

1337

5

6

1374

6

5

1

                       

1374

6

7

1411

7

 

2

                       

1411

7

8

1449

8

 

3

                       

1449

8

9

1490

9

 

4

                       

1490

9

10

1531

   

5

1

                     

1531

10

11

1563

10

                           

1563

11

12

1572

   

6

2

                     

1572

12

13

1616

   

7

3

                     

1616

13

14

1660

   

8

4

                     

1660

14

15

1706

   

9

5

                     

1706

15

16

1753

   

10

6

                     

1753

16

17

1802

     

7

1

                   

1802

17

18

1850

     

8

2

                   

1850

18

19

1902

     

9

3

                   

1902

19

20

1953

     

10

4

                   

1953

20

21

2008

     

11

5

1

                 

2008

21

22

2063

       

6

2

                 

2063

22

23

2119

       

7

3

                 

2119

23

24

2178

       

8

4

                 

2178

24

25

2238

       

9

5

                 

2238

25

26

2300

       

10

6

                 

2300

26

27

2362

       

11

7

1

               

2362

27

28

2427

         

8

2

               

2427

28

29

2493

       

12

9

3

               

2493

29

30

2562

         

10

4

               

2562

30

31

2633

         

11

5

               

2633

31

32

2707

         

12

6

1

             

2707

32

33

2780

           

7

2

             

2780

33

34

2856

           

8

3

             

2856

34

35

2935

             

4

             

2935

35

36

2977

           

9

               

2977

36

37

3016

             

5

             

3016

37

38

3053

           

10

               

3053

38

39

3098

           

11

6

1

           

3098

39

40

3184

           

12

7

2

           

3184

40

41

3271

             

8

3

           

3271

41

42

3362

             

9

4

           

3362

42

43

3455

             

10

5

1

         

3455

43

44

3548

               

6

2

         

3548

44

45

3646

               

7

3

         

3646

45

46

3747

               

8

4

         

3747

46

47

3849

               

9

5

         

3849

47

48

3955

               

10

6

1

       

3955

48

49

4065

                 

7

2

       

4065

49

50

4177

                 

8

3

       

4177

50

51

4291

                 

9

4

       

4291

51

52

4409

                   

5

1

     

4409

52

53

4530

                   

6

2

     

4530

53

54

4654

                   

7

3

1

   

4654

54

55

4783

                   

8

4

2

   

4783

55

56

4915

                   

9

5

3

   

4915

56

57

5050

                     

6

4

1

 

5050

57

58

5188

                     

7

5

2

 

5188

58

59

5330

                     

8

6

3

 

5330

59

60

5477

                     

9

7

4

1

5477

60

61

5628

                       

8

5

2

5628

61

62

5782

                       

9

6

3

5782

62

63

5941

                         

7

4

5941

63

64

6105

                         

8

5

6105

64

65

6272

                         

9

6

6272

65

66

6445

                           

7

6445

66

67

6622

                           

8

6622

67

68

6804

                           

9

6804

68

   

4

4A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

Bijlage 7. : Bezoldigingschalen geestelijken BES van 10 januari tot en met 31 december 2010

[Vervallen per 02-05-2012]

Godsdienstleraar

Nr

Salaris

 
 

Naf

Trede

1

2077

1

2

2235

2

3

2434

3

4

2621

4

5

2801

5

Hulppredikant C

N

Salaris

 
 

Naf

Trede

1

3166

1

2

3290

2

3

3406

3

4

3529

4

5

3704

5

Predikant bij de Protestantse Gemeente Bonaire/Predikant bij de Verenigde Nederland-Portugees Gemeente Mikve Israel-Emanuel

Nr

Salaris

 
 

Naf

Trede

1

4345

1

2

4516

2

3

4681

3

4

4831

4

5

5022

5

R.K. geestelijke van de 2e rang

Nr

Salaris

 

Naf

1

2801

R.K. geestelijke van de 1e rang

Nr

Salaris

 

Naf

1

7295

Bijlage 8. : Bezoldigingschalen geestelijken BES per 1 januari 2011

[Vervallen per 02-05-2012]

Godsdienstleraar

Nr

Salaris

 
 

USD

Trede

1

1172

1

2

1262

2

3

1374

3

4

1479

4

5

1581

5

Hulppredikant C

Nr

Salaris

 
 

USD

Trede

1

1787

1

2

1857

2

3

1922

3

4

1992

4

5

2090

5

Predikant bij de Protestantse Gemeente Bonaire/Predikant bij de Verenigde Nederland-Portugees Gemeente Mikve Israel-Emanuel

Nr

Salaris

 
 

USD

Trede

1

2452

1

2

2549

2

3

2642

3

4

2726

4

5

2834

5

R.K. geestelijke van de 2e rang

Nr

Salaris

 

USD

1

1581

R.K. geestelijke van de 1e rang

Nr

Salaris

 

USD

1

4117

Terug naar begin van de pagina