Besluit tarieven CBR 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
[Regeling vervallen per 07-04-2014.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 06-04-2014

Besluit tarieven CBR 2011

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

     

1.

Theorie-examens CBR

 

1.1

Theorie-examen A/B/AM klassikaal

€ 33,50

1.2

Toeslag theorie-examen B klassikaal andere talen

€ 5,20

1.3

Toeslag theorie-examen A/B/AM individueel

€ 37,00

1.4

Theorie-examen RV1/R2/V2

€ 61,30

1.5

Theorie-examen V3

€ 69,45

2.

Praktijkexamens CBR

 

2.1

Praktijkexamen A (voertuigbeheersing)

€ 46,00

2.2

Praktijkexamen A (verkeersdeelneming)

€ 107,75

2.3

Tussentijdse toets A (verkeersdeelneming)

€ 93,30

2.4

Nader onderzoek praktijkexamen A (verkeersdeelneming)

€ 132,65

2.5

Nader onderzoek tussentijdse toets A (verkeersdeelneming)

€ 103,30

2.6

Praktijkexamen AM2 en AM4

€ 95,70

2.7

Nader onderzoek AM2 en AM4

€ 133,95

2.8

Praktijkexamen B

€ 93,30

2.9

Tussentijdse toets B

€ 93,30

2.10

RIS deeltoets 3 B

€ 93,30

2.11

Nader onderzoek praktijkexamen B

€ 103,30

2.12

Nader onderzoek tussentijdse toets B

€ 103,30

2.13

Praktijkexamen B faalangst

€ 157,30

2.14

Praktijkexamen E bij B

€ 93,30

2.15

Tussentijdse toets E bij B

€ 93,30

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

€ 103,30

2.17

Nader onderzoek tussentijdse toets E bij B

€ 103,30

2.18

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

€ 16,20

2.19

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

€ 16,20

2.20

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

€ 16,20

2.21

Praktijkexamen C

€ 172,25

2.22

Nader onderzoek praktijkexamen C

€ 172,25

2.23

Praktijkexamen E bij C

€ 172,25

2.24

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

€ 172,25

2.25

Praktijkexamen D

€ 172,25

2.26

Nader onderzoek praktijkexamen D

€ 172,25

2.27

Praktijkexamen E bij D

€ 172,25

2.28

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

€ 172,25

2.29

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 19,80

3.

Medische geschiktheid

 

3.1

Eigen Verklaring (voor Verklaring van geschiktheid)

€ 23,05

Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 4 oktober 2010

De

algemeen directeur

van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

S.M. Zijderveld

Terug naar begin van de pagina