Regeling vaststelling rekenfactor Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-02-2013.]
Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 februari 2011, nr. DMO/OHW-U-3045313, houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2010

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina