Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid, Wet vergoedingen adviescolleges [...] Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)

Geldend van 01-04-2011 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Adviescommissie Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

R.M. Bergkamp,

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie

Terug naar begin van de pagina