OBM-regeling rijden onder invloed bromfietsen 4.01.02

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

OBM-regeling rijden onder invloed bromfietsen 4.01.02

OBM-regeling rijden onder invloed bromfietsen 4.01.02

[Vervallen per 01-01-2012]

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2012]

Binnen de verkeersrichtlijnen is de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting of de strafbeschikking. Onderstaande regeling is van toepassing in geval van delicten die relatie hebben met ‘rijden onder invloed’ met een bromfiets, snorfiets of een gehandicaptenvoertuig met motor. In dat geval dient – afhankelijk van de ernst van het delict – naast een geldboete ook een onvoorwaardelijke ontzegging te worden geëist of in een strafbeschikking opgelegd. De hoogte van elk van deze sancties kan worden afgelezen uit onderstaande tabel, die gerelateerd is aan het bij artikel 8, tweede lid, van de WVW 1994 behorende schalentarief. Voor het besturen onder invloed van andere motorrijtuigen dan de hiergenoemde en voor het delict ‘verlaten plaats ongeval’ bestaan aparte ontzeggingsregelingen.

Uitwerking

[Vervallen per 01-01-2012]

Indien deze OBM regeling van toepassing is, gelden in afwijking van andere Polaris-regels, de onderstaande sancties als uitgangspunt voor de strafmaat. Indien de sanctie uitsluitend een geldbedrag betreft, dient (indien niet op andere gronden dagvaarden is geïndiceerd) een transactie te worden aangeboden of een strafbeschikking inhoudende een geldboete te worden uitgevaardigd.

Schaal I:

5 strafpunten

– € 140

Schaal II:

9 strafpunten

– € 260 en, in geval van recidive, 2 mnd OBM ov

Schaal III:

13 strafpunten

– € 370 en, in geval van recidive, 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

17 strafpunten

– € 490 en 6 mnd OBM ov

Schaal V:

21 strafpunten

– € 600 en 9 mnd OBM ov

Extra schaal:

25 strafpunten

– € 700 en 12 mnd OBM ov

Extra schaal:

29 strafpunten

– € 800 en 15 mnd OBM ov

Gebruikte afkortingen:

OBM:

ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen

ov:

onvoorwaardelijk(e veroordeling)

mnd:

maanden.

De regels van het afnemend strafnut zijn niet van toepassing op de OBM. Als OBM geïndiceerd is, zal het aantal strafpunten dat de duur van die OBM aangeeft meteen het aantal sanctiepunten voor de OBM zijn.

Factoren

[Vervallen per 01-01-2012]

Geen

[Vervallen per 01-01-2012]

Zie basisdelicten

  • besturen bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art.8, lid 1 WVW94, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand;

  • besturen van bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor met een AAG(-equivalent) van 235 µg/l of meer;

  • weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor);

  • als jeugdig bestuurder in bezit van een bromfietscertificaat, als beginnend bestuurder of als bestuurder zonder rijbewijs besturen van bromfiets, snorfiets of brommobiel met een

    AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer.

Terug naar begin van de pagina