OBM-regeling rijden onder invloed motorvoertuigen 4.01.01

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

OBM-regeling rijden onder invloed motorvoertuigen 4.01.01

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2012]

Binnen de verkeersrichtlijnen is de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen (OBM) één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting of de strafbeschikking. Indien onderstaande regeling van toepassing is, zoals in geval van het delict ‘rijden onder invloed’ door bestuurders van motorvoertuigen, dient -afhankelijk van de ernst van het delict- naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf ook een onvoorwaardelijke ontzegging te worden geëist of in een strafbeschikking te worden opgelegd. De hoogte van elk van deze sancties kan worden afgelezen uit onderstaande tabel, die gerelateerd is aan het bij artikel 8, tweede lid, van de WVW 1994 behorende schalentarief. Voor beginnende bestuurders geldt een enigszins afwijkende ontzeggingsregeling. Ook voor het besturen onder invloed van een bromfiets, een snorfiets of een gehandicaptenvoertuig met motor en voor het delict ‘verlaten plaats ongeval’ bestaan aparte ontzeggingsregelingen.

Uitwerking

[Vervallen per 01-01-2012]

Indien deze OBM regeling van toepassing is, gelden in afwijking van andere Polaris-regels, de onderstaande sancties als uitgangspunt voor de strafmaat. Indien de sanctie uitsluitend een geldbedrag betreft, dient (indien niet op andere gronden dagvaarden is geïndiceerd) een transactie te worden aangeboden of een strafbeschikking inhoudende een geldboete te worden uitgevaardigd.

     

Schaal I:

10 strafpunten

– € 290

Schaal II:

14 strafpunten

– € 400 en, in geval van recidive, 4 mnd OBM ov

Schaal III:

18 strafpunten

– € 500 en, in geval van recidive, 4 mnd OBM ov

Schaal IV:

22 strafpunten

– € 600 en, in geval van recidive, 4 mnd OBM ov

Schaal V:

26 strafpunten

– € 750 en, in geval van recidive, 6 mnd OBM ov

Schaal VI:

30 strafpunten

– € 850 en 6 mnd OBM ov

Schaal VII:

34 strafpunten

– € 950 en 7 mnd OBM ov

Schaal VIII:

38 strafpunten

– € 1100 en 8 mnd OBM ov

Schaal IX:

42 strafpunten

– € 1200 en 9 mnd OBM ov

Schaal X:

46 strafpunten

– € 1300 en 10 mnd OBM ov

Schaal XI:

50 strafpunten

– 28 uur TS (cq 14 dg GS) en 12 mnd OBM ov

Schaal XII:

54 strafpunten

– 36 uur TS (cq 18 dg GS) en 15 mnd OBM ov

Schaal XIII:

58 strafpunten

– 42 uur TS (cq 21 dg GS) en 18 mnd OBM ov

Extra schaal:

62 strafpunten

– 48 uur TS (cq 24 dg GS) en 21 mnd OBM ov

Extra schaal:

66 strafpunten

– 54 uur TS (cq 27 dg GS) en 24 mnd OBM ov

Extra schaal:

70 strafpunten

– 60 uur TS (cq 30 dg GS) en 27 mnd OBM ov

Gebruikte afkortingen:

OBM: ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen

GS: gevangenisstraf

TS: taakstraf

ov: onvoorwaardelijk(e veroordeling)

mnd: maanden

dg: dagen.

De regels van het afnemend strafnut zijn niet van toepassing op de OBM. Als OBM geïndiceerd is, zal het aantal strafpunten dat de duur van die OBM aangeeft meteen het aantal sanctiepunten voor de OBM zijn.

Zie basisdelicten

[Vervallen per 01-01-2012]

  • besturen motorvoertuig op twee of meer wielen onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 8, lid 1 WVW94, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand

  • besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 235 µg/l of meer

  • weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (motorvoertuig op twee of meer wielen)

Terug naar begin van de pagina