Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij

Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-02-2011.
Geldend van 12-02-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Beleidsregel
Identificatienummer BWBR0029565
Rechtsgebieden Agrarisch recht
Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Wettelijke bevoegdheid

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 12-02-2011

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
12-02-2011 Wijziging 31-01-2011 Stcrt. 2011, 2434 DP/2011037216 31-01-2011 Stcrt. 2011, 2434
Naar boven