Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij

Geraadpleegd op 05-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-02-2011.
Geldend van 12-02-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 12-02-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-02-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-02-2011 Nieuw 31-01-2011 Stcrt. 2011, 2434 DP/2011037216 31-01-2011 Stcrt. 2011, 2434
Naar boven