Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-01-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 21 september 2010, houdende aanwijzing van de toezichthouders inzake het tuchtrecht (Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van medewerkers van de in de bijlage onderdelen 1 tot en met 6 opgenomen instanties die het toezicht op de naleving van de in de bijlage opgenomen verordeningen uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van planten, plantenziekten en -plagen, onkruiden of erosie en ze hebben ervaring met inspectiewerkzaamheden.

  • 2 Aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw wordt mandaat verleend tot het bij schriftelijke beslissing aanwijzen van medewerkers van de respectieve organisatorische eenheden van het Productschap Tuinbouw genoemd in de bijlage, onderdeel 7. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van administratieve controlewerkzaamheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010.

Zoetermeer, 21 september 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

 

Naam Verordening

Instanties

1

Verordening PT AM Vrije Teelt

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

2

Verordening PT erosiebestrijding Zuid-limburg

Provincie Limburg, afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving

3

Verordening PT bestrijding knolcyperus

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)/ Naktuinbouw/ Stichting Bloem bollenkeuringsdienst (BKD)

4

Verordening PT gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen

NAK

5

Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt bloembollen

Q-point B.V.

6

Verordening PT reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen

NAK

7

Verordening PT algemene bepalingen

Productschap Tuinbouw (PT)

  • Toezichthouders registratieplicht: medewerkers van de Unit Relatiebeheer

  • Toezichthouders boekhoudkundige verplichtingen: medewerkers van de Unit Buitendienst en Ondersteuning en medewerkers van de Unit Handel en Heffingen

Terug naar begin van de pagina