Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling KB
IdentificatienummerBWBR0029514
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Door Stb. 2018/354 is de citeertitel gewijzigd per 13 oktober 2018.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht
 2. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 5. Besluit Orgaanbeschrijving Regionale Service Organisaties 2015
 6. Besluit project afbouw IBS
 7. Besluit project afbouw IBS 2007
 8. Besluit taak RVB 2017
 9. Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport
 10. Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 11. Instellingsbesluit Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (Instellingsbesluit NAVI)
 12. Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing
 13. Mandaatbesluit BZK 2020
 14. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 15. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 16. Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2019
 17. Organisatiebesluit BZK 2020
 18. Organisatiebesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2018
 19. Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken
 20. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 21. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 22. Organisatiebesluit VWS 2018
 23. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
 24. Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren
 25. Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de Planbureaus
  Bijlage: Aanwijzingen voor de planbureaus
 2. Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
  Bijlage: Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
Terug naar begin van de pagina