Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van de Bestuurskamer van 5 november 2010, houdende mandatering aan de secretaris van de Bestuurskamer van de bevoegdheden van de Bestuurskamer in het kader van de heffing op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden (Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2011)

Den Haag, 5 november 2010

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

D. Haenen

waarnemend secretaris

Terug naar begin van de pagina