Besluit aanwijzing kantoren en nadere regels voor verwisseling van Nederlands-Antilliaanse guldens BES

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 01-02-2011 t/m 30-06-2011

Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 18 januari 2011 tot aanwijzing van kantoren en tot het stellen van nadere regels als bedoeld in artikel 13 van de Wet geldstelsel BES voor de verwisseling van Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Besluit aanwijzing kantoren en nadere regels voor verwisseling van Nederlands-Antilliaanse guldens BES)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op artikel 13, eerste en tweede lid, van de Wet geldstelsel BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Als kantoren, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet geldstelsel BES waar tot en met 30 juni 2011 kosteloos Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten kunnen worden verwisseld voor wettig betaalmiddel als bedoeld in artikel 3 van die wet, worden aangewezen:

    • a. op Bonaire: het gebouw van de Belastingdienst Caribisch Nederland, Kaya L.D. Gerharts 12 in Kralendijk;

    • b. op Sint -Eustatius: het gebouw van de Belastingdienst Caribisch Nederland, H.M. Queen Beatrix Street in Oranjestad;

    • c. op Saba: het gebouw van de Belastingdienst Caribisch Nederland, Cap. Matthew Levenstone Street in The Bottom.

  • 2 Verwisseling is mogelijk tijdens daartoe door de kantoren, bedoeld in het eerste lid, te bepalen openingstijden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Verwisseling is uitsluitend mogelijk voor Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten welke op 31 december 2010 de status van wettig betaalmiddel hadden.

  • 2 Verwisseling geschiedt met gebruikmaking van een bij de kantoren, bedoeld in artikel 1, verkrijgbaar formulier voor de verwisseling van Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten. Het formulier dient volledig te zijn ingevuld en door de aanbieder van de ter verwisseling aangeboden Nederlands-Antilliaanse munten en bankbiljetten te zijn ondertekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2011 en vervalt met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing kantoren en nadere regels voor verwisseling van Nederlands-Antilliaanse guldens BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 januari 2011

De Nederlandsche Bank N.V.,

L.H. Hoogduin,

directeur.

Terug naar begin van de pagina