Besluit vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 15-12-2010 t/m 05-01-2014

Besluit van 13 december 2010, nr. BPR2010/U57278, tot vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 48, 66 en 68f van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Den Haag, 13 december 2010

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

G.M. Keijzer-Baldé,

Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.

Terug naar begin van de pagina