Besluit vergoeding commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ

[Regeling vervallen per 12-06-2013.]
Geldend van 01-03-2011 t/m 11-06-2013

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 januari 2011, nr. DBV/HRM/10183330: vergoeding commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 12-06-2013]

  • 1 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ ontvangen een vergoeding van € 333,11 per vergadering.

  • 2 De niet-ambtelijke leden en niet-ambtelijke plaatsvervangende leden van de commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ ontvangen een vergoeding van € 256,24 per vergadering.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 7 januari 2011

De

Minister,

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

Chr.P. Buijink,

secretaris-generaal.

Terug naar begin van de pagina